Verdikt disciplinární komise: Gašparík i Vykopal budou moci opět o víkendu nastoupit

Disciplinární komise Českého florbalu (DK) vyřkla svůj verdikt ohledně podaných podnětů po zápase s Pardubicemi na naše hráče Františka Vykopala a Ronyho Gašparíka. František Vykopal byl potrestán dvoutýdenním distancem s podmíněným odkladem, řízení s Ronaldem Gašparíkem bylo zastaveno. 

Oba dva tak budou moci o nadcházejícím víkendu opět nastoupit v dresu Panterů.

DK se v případě Ronyho Gašparíka přiklonila k tomu, že jednozápasový duel, který vyfasoval společně s Vojtěchem Kalužou z Pardubic za trest do konce utkání, byl dostatečný a po prozkoumání podnětu, který se zabýval údajným vyprovokováním konfliktu, za nějž pak padly zmíněné červené karty, řízení s ním zastavila.

Podmíněný trest ale nemine Františka Vykopala, který v samotném závěru televizního duelu po provedeném vhazování trefil florbalkou do rozkroku domácího Adama Šmída. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o přímý úmysl zasáhnout choulostivé partie domácího hráče, ale zároveň nebyl zákrok z kategorie povolených, byl mu vyměřen dvoutýdenní trest s podmíněným odkladem na dobu tří měsíců. Vykopalovi začne zkušební doba 25. listopadu a potrvá do 24. února nadcházejícího roku.

Celé odůvodnění: František Vykopal

DK po prostudování písemných vyjádření delegáta, rozhodčího, hráčů Františka Vykopala a Adama Šmída, trenéra Sokoli Pardubice, vyslechnutí hráče Františka Vykopala, zástupce oddílu PSG Panthers Otrokovice Petra Stokláska a zhlédnutí videozáznamu z utkání dospěla k závěru, že v posledních vteřinách utkání stáli proti sobě na vhazování na středu hřiště František Vykopal a Adam Šmíd. Oba se pokusili vyhrát vhazování směrem na polovinu soupeře a hned pokračovat v pohybu za míčkem. Úspěšnější byl Adam Šmíd. Právě během jeho následného pohybu na polovinu soupeře se jej František Vykopal pokusil zastavit svou zdviženou holí, která se v následném souboji dostala mezi nohy Adama Šmída. František Vykopal se snažil svou florbalku uvolnit, přičemž udeřil Adama Šmída do rozkroku.

Zákrok Františka Vykopala vyplynul z pohybu obou hráčů po vhazování. Je zřejmé, že florbalka se mezi nohy soupeře dostala při pokusu o zastavení soupeře v pohybu vpřed. V tomto případě má DK za to, že nevložil František Vykopal svou florbalku mezi nohy soupeře úmyslně se snahou ho udeřit do rozkroku. Avšak, DK má rovněž za to, že František Vykopal si musel uvědomovat, že při svém pokusu o zastavení soupeře zdviženou holí, což DK považuje jednoznačně za hru v rozporu s pravidly florbalu, nese plnou odpovědnost za svou hůl po celou dobu souboje, včetně chvíle, kdy se jí snažil vyprostit a zasáhl Adama Šmída bolestivě do citlivých partií. V tomto případě naštěstí nedošlo k vážnějšímu zranění Adama Šmída. DK má za to, že hráči by v podobných situacích k sobě měli navzájem přistupovat s větším respektem.

DK při zvažování výše trestu přihlédla k polehčujícím okolnostem dle bodu 5.2. DŘ, a to zejména k faktu, že František Vykopal při jednání s DK plně spolupracoval, projevil upřímnou lítost nad svým zákrokem vůči Adamu Šmídovi a nebyl v posledních dvou letech disciplinárně trestán, na základě čehož lze jeho předchozí chování označit za řádné.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a s ohledem na represivní a zejména pak preventivní charakter, které by mělo rozhodnutí DK dle bodu 1.3. DŘ naplňovat, se v tomto případě rozhodla DK udělit Františku Vykopalovi trest zastavení závodní činnosti na 2 týdny s podmíněným odkladem na zkušební dobu 3 měsíců.

Celé odůvodnění: Ronald Gašparík

DK po prostudování písemných vyjádření delegáta, rozhodčího, hráče Ronalda Gašparíka a zhlédnutí videozáznamu z utkání dospěla k závěru, že Ronald Gašparík prohrál několik vteřin před koncem na středu vhazování, čehož využil Ivo Teichman a vstřelil gól do prázdné brány. Ronald Gašparík šel protestovat k rozhodčímu směrem na polovinu Pardubic a tím se ocitl vedle shluku hráčů oslavujících vstřelenou branku. Slavící Lukáš Prix zakřičel zezadu do ucha Ronaldu Gašparíkovi, který komunikoval s rozhodčím. Na to se Ronald Gašparík otočil a florbalkou v obou rukách strčil Lukáše Prixe do zad. Tento incident následně pokračoval kratší potyčkou mezi hráči, kterou ukončili rozhodčí udělením červených karet právě Ronaldu Gašparíkovi a Vojtěchu Kalužovi.

DK si je vědoma, že závěr utkání byl emočně velmi vypjatý a branka vstřelená Ivo Teichmanem definitivně rozhodla o výsledku utkání. Protesty Ronalda Gašparíka vůči rozhodčímu byly vedeny klidnou formou. Následné zakřičení do ucha ze strany slavícího soupeře vyprovokovalo Ronalda Gašparíka k oplácení výše uvedeným úderem do zad. Intenzita zmíněného úderu byla nízká a nebyla tak zdraví nebezpečná. Celý incident pokračoval menší potyčkou mezi Ronaldem Gašparíkem a hráči Pardubic. Za celý tento incident byl rozhodčím udělen Ronaldu Gašparíkovi trest do konce utkání.

Kromě zmíněné nízké intenzity samotného strčení do soupeře hovoří ve prospěch Ronalda Gašparíka polehčující okolnosti dle bodu 5.2. DŘ, za které DK považuje fakt, že byl k úderu vyprovokován předchozím zakřičením soupeře a dále Ronald Gašparík nebyl v posledních dvou letech disciplinárně trestán a jeho dosavadní chování se tak dá považovat za řádné. DK v tomto případě považuje trest na jedno utkání dle pravidel florbalu za odpovídající míře provinění Ronalda Gašparíka. Z výše uvedených důvodů rozhodla DK v souladu s čl. 4 bodem 4.7. odst. a) DŘ o zastavení disciplinárního řízení s Ronaldem Gašparíkem.

Trest zastavení činnosti na nejbližší utkání Livesport Superligy vyplývající z uděleného Trestu do konce utkání již Ronald Gašparík řádně vykonal během utkání PSG PANTHERS OTROKOVICE dne 19. 11. 2022 proti 1. SC TEMPISH Vítkovice.

Zdroj:

WAGNER, Richard: Dva týdny a podmínka pro Vykopala, DK ale zastavila řízení s Gašparíkem [online]. November 24, 2022

Dostupné z: https://www.ceskyflorbal.cz/article/default/detail?slug=dva-tydny-a-podminka-pro-vykopala-dk-ale-zastavila-rizeni-s-gasparikem

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři