Turnaj

Týmy budou rozděleny do skupin. Ve skupinové části se týmy utkají každý s každým. Postupová pozice vychází z výsledků ve skupině.

Všechna play-off utkání se hrají vyřazovacím způsobem na jedno vítězné utkání.

Rozpis utkání

Rozpis utkání bude uveřejněn v online aplikaci a na webových stránkách sportnect. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v rozpisu utkání. V tomto případě budou včas informováni všichni vedoucí družstev, kterých se tato změna týká.

Rozhodčí:

Každé utkání řídí 1 rozhodčí s platnou licencí Českého florbalu.

Protesty

Případný protest musí být předán v písemné formě pořadateli turnaje nejpozději do 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 200 Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. V případě prokázání porušení pravidel poplatek zaplatí strana, která byla usvědčena. Straně, která podala protest, bude poplatek vrácen. Rozhodnutí je konečné.

Pojištění

Účastníci startují na vlastní nebezpečí.

Soupiska hráčů

Každý tým musí nejpozději den před začátkem turnaje zadat soupisku hráčů včetně čísla dresu hráčů a celého data narození. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na této soupisce. Počet osob (hráči + realizační tým) na soupisce je maximálně 20. Po odehrání prvního utkání v turnaji nemůže být tato soupiska již doplněna.

Vedoucí týmu:

Osoba jmenovaná za vedoucího týmu je zodpovědná za celý tým po celou dobu konání turnaje, jak na hřišti během utkání, tak mimo něj. Vedoucí týmu je osobou, která je kontaktována organizátory v případě jakýchkoliv změn, problémů či jiných okolností. Vedoucí týmu musí být starší 18 let.

Kontrola totožnosti:

Organizátoři si vymezují právo požádat kdykoliv během turnaje o kontrolu totožnosti a ověření věku hráče.

Čekací doba

Maximální čekací doba je 10 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nastoupení k utkání bude dané družstvo z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.

Start hráče

Hráč může v průběhu turnaje startovat pouze za jedno družstvo. Družstvo je v případě konfrontace povinno předložit průkazy totožnosti nebo jiné doklady, které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. O konfrontaci může požádat i soupeř sporného utkání, po složení poplatku za protest. Při případném neoprávněném startu staršího hráče bude dané utkání kontumováno v poměru 0:5.

Barvy dresu

V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléct do sady v jiném barevném provedení či použít rozlišovací dresy (dle dohody).

Předzápasová příprava

Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti (kromě finálových utkání), ale pouze mimo halu nebo v přilehlých prostorách.

Šatny 

Vzhledem k omezenému počtu šaten ve všech halách budou tyto používány pouze jako průchozí. Po převlečení před utkáním je doporučené, aby tým odnesl všechny osobní věci v taškách na hřiště. Pořadatel neručí za ztráty osobních věcí v průběhu celého turnaje.

Rozpis utkání

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněném rozpise. V tomto případě budou informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká.

Ocenění

V každé kategorii budou oceněna první 3 družstva medailemi (dle soupisky družstva). Vítěz každé kategorie obdrží pohár. Předání ocenění proběhne bezprostředně po skončení příslušného finálového utkání.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři